Over Stichting One Fine Day

Voor heel veel kinderen met een beperking is het vrijwel onmogelijk om een dagje op het water door te brengen. Naast het feit dat ze niet kunnen beschikken over een schip, ontbreken vaak de financiële middelen en de voorzieningen om een dergelijke tocht mogelijk te maken. In de wetenschap dat kinderen van een vaartocht enorm kunnen genieten en het feit dat Nederland beschikt over enkele van de mooiste meren van Europa hebben een aantal schippers rond de eeuwwisseling het initiatief genomen om gratis vaartochten te organiseren. Inmiddels hebben vele honderden kinderen kunnen genieten van een vaartocht op het Markermeer of IJsselmeer en heeft onze Stichting door langlopende sponsoring en eenmalige acties voldoende middelen verzameld om deze vaartochten voor nog meer kinderen en hun begeleiders mogelijk te maken. Een grote groep deskundige vrijwilligers ondersteunt ons bij de realisatie van onze doelstellingen. Stichting One Fine Day Pieter Stierman, voorzitter