Organisatie One Fine Day

Ook onze Stichting kan niet zonder organisatie om de doelen na te streven waar zij voor staat. Schippers, ambassadeurs en vrijwilligers zetten zich samen met het bestuur geheel kosteloos in om de vaartochten op het Markermeer of IJsselmeer mogelijk te maken. Wij werken constant aan de verbetering van onze dienstverlening en zijn altijd op zoek naar uitbreiding van het aantal vaartochten, schepen en vrijwilligers.

Missie

Stichting One Fine Day (OFD) wil kinderen met een beperking een onvergetelijke dag op het water verzorgen. OFD stelt het kind met een beperking centraal en doet derhalve er alles aan om dit waar te maken.

Waar staat Stichting One Fine Day voor?

  1. De Stichting heeft de ambitie om zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep een onbezorgde dag op het water te kunnen bieden.
  2. Bestuurders, vrijwilligers, ambassadeurs worden niet betaald. Voor specifieke taken zoals drukwerk, accountant, juridisch advies, website, etc. benaderen wij professionals die een donatie in natura leveren.
  3. De kosten van de organisatie bedragen maximaal 4 % van de binnengekomen gelden. OFD wil transparant zijn en haar ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) behouden.
  4. OFD wil overzichtelijk blijven en financieel gezond zijn.

ANBI

De belastingdienst heeft op 23 oktober 2012 Stichting One Fine Day erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op basis hiervan komt de Stichting in aanmerking voor vrijstelling van schenk- en erfbelasting. De erkenning is ook voor u van belang. Giften gedaan aan een organisatie die door de belastingdienst is erkend als ANBI-instelling, komen in aanmerking voor giftenaftrek voor de inkomstenbelasting (IB). Jaarlijks leggen wij verantwoording af door het indienen van ons jaarverslag. Dit jaarverslag is opgesteld door een externe accountant en ook op onze website in te zien.

Beleidsplan 2020-2023

Onze Stichting streeft ernaar om steeds meer kinderen de mogelijkheid te bieden om een keertje te kunnen genieten van een vaartocht over het Markermeer of IJsselmeer. Om dit te realiseren hebben wij een meerjaren beleidsplan opgesteld. Hierin hebben wij onze ambities voor drie jaar vastgelegd. Wil je de volledige tekst van ons beleidsplan inzien, klik dan op onderstaande link. Beleidsplan Stichting One Fine Day (2020-2023)  

Jaarrapportages

Wij hechten aan een goede en transparante verslaglegging, zodat onze donateurs, sponsors en ambassadeurs uit eerste hand kunnen vernemen hoe de Stichting omgaat met de aan haar gedoneerde middelen. Ieder jaar laten wij daartoe een jaarrapport door een accountant opstellen, die dit overigens ook geheel kosteloos doet. Door op een van onderstaande links te klikken kunt u het betreffende jaarrapport inzien: Jaarrapport 2022 Jaarrapport 2021

Bestuur

Het bestuur van de Stichting One Fine Day bestaat geheel uit vrijwilligers die zich kosteloos inzetten om de Stichting te leiden en zoveel mogelijk kinderen een leuke vaardag te bezorgen. Wij stellen het bestuur graag aan u voor:

Voorzitter: Pieter Stierman

Secretaris: Douwe Pot

Penningmeester: Jan van Zijtveld

Algemeen lid: Merilyn van Klaveren

Ambassadeur & oprichter: Alex van Klaveren