Aanmelden schippers

We zijn erg blij dat je overweegt om je schip deels ter beschikking te stellen van Stichting One Fine Day. Wij zullen je aanmelding met de grootste zorg behandelen.   Als eerste kennismaking verzoeken wij onderstaande beknopte gegevens te verstrekken:

    1) Gegevens schip:
    2) Gegevens kapitein / Eigenaar:    Heeft u ervaring met het varen met / vervoeren van mensen met een fysieke / mentale beperking?

    Heeft u voorzieningen op het schip voor mensen met een beperking?

    Heeft u zelf, of binnen uw netwerk al contacten met Stichting One Fine Day?