Nalatenschap

Eén van de mogelijkheden om Stichting One Fine Day(OFD) te ondersteunen is door ons op te nemen in uw testament. OFD is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting hoeft daarom geen schenk- en erfbelasting te betalen over aan ons nagelaten bedragen. In tegenstelling tot grote goede doelen organisaties heeft OFD, die louter uit vrijwilligers bestaat, niet de expertise in huis om alle vragen over dit serieuze onderwerp te kunnen beantwoorden. Wilt u ons benoemen in uw testament neem dan contact op met uw notaris en laat u vooral goed voorlichten. Omdat een nalatenschap een persoonlijk besluit is komen wij graag met u in gesprek als u nadere informatie wilt over ons werk of de besteding van uw mogelijke legaat. Vult u het onderstaande formulier in, dan neemt een van onze bestuursleden contact met u op om uw vragen te beantwoorden en de mogelijkheden te bespreken.