Schenken met belastingvoordeel

Giften en schenkingen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), zoals Stichting One Fine Day, zijn in veel gevallen aftrekbaar van de inkomstenbelasting of winst belasting. Hier gelden wel enige regels voor. Afhankelijk van uw inkomsten geldt een minimum aan aftrekbare giften en anderzijds een maximum. Wanneer u een periodieke gift doet voor tenminste 5 jaar, zijn de regels soepeler en komt u sneller inaanmerking voor belastingaftrek. Dit kan tegenwoordig eenvoudig via ons formulier Overeenkomst Periodieke Schenking (OPS). Het is verstandig u te laten adviseren door uw accountant of informatie op te halen op de site van de belastingdienst. Hoe werkt de overeenkomst periodieke schenking? 1) Download de Overeenkomst van onze website en vul deze in. Stuur de ingevulde overeenkomst naar ons toe. Het adres staat vermeld op het formulier. Wij vullen de gegevens van onze stichting aan en zenden u een complete versie retour. 2) U maakt vervolgens zelf elk jaar de door u gekozen bijdrage over, dat kan eenmaal per jaar, maar ook als maandelijkse betaling verspreid over 12 maanden. 3) Bij uw belastingaangifte vult u de gift in en voegt waar nodig een copy van de overeenkomst periodieke schenking toe. 4)  Na de vaste looptijd van 5 jaar eindigt de Overeenkomst Periodieke Schenking vanzelf. U kunt deze natuurlijk altijd verlengen maar bent tot niets verplicht. Uiteraard zijn wij bereid u hierbij te ondersteunen. Neem daartoe gerust contact met ons op of vul het onderstaande formulier in.